Glossgods Academy

Makeuputbildning med internationell standard

Gloss International Academy är en skola i Umeå med yrkesutbildningar för att utbilda makeupartister till internationell standard.

Vi går grundligt igenom alla tillhörande delar av vad som utgör makeup för att våra elever ska kunna tillgodogöra sig de kunskaper som krävs för att klara av yrket som makeupartist.

Jag vill veta mer