This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

FRI FRAKT ÖVER 750 SEK

FRI FRAKT ÖVER 750 SEK

GlossGods Academy Terms & Conditions

Villkor för anmälan

ANMÄLAN

Anmälan till kurs/utbildning är bindande. Anmälan innebär också att din ångerrätt upphör 65 dagar innan kursen/utbildningen på plats i Umeå startar och att du samtycker till detta villkor. När du betalt din anmälnings avgift har du tackat ja till en plats, och då är det således bindande. Du har 14 dagars ångerrätt efter din anmälan enligt online handels regler förutsatt att du inte har påbörjat din utbildning. 

ÅTERTAGANDE AV ANMÄLAN/AVBRYTANDE AV KURS/UTBILDNING

Du har rätt att ångra din anmälan genom att meddela oss skriftligen senast 65 dagar innan kursen/utbildningen på plats i Umeå startar. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt, förutom anmälnings- och administrationsavgift. Om du ångrar dig efter dessa 65 dagar är du skyldig att erlägga full avgift för kursen/utbildningen.

För ångerrätt av vår distansutbildning gäller andra villkor.

I och med att våra varor/tjänster på distans utbildningen levereras digitalt gäller inte den vanliga ångerrätten på 14 dagar. Undantaget gäller en förseglad ljud/bildupptagning alternativt ett förseglat datorprogram såsom onlineprogram. När förseglingen har brutits av konsumenten gäller inte ångerrätten, vilket sker när medlemskontot aktiveras. Ångerrätten för glossacademy’s onlinekurser gäller alltså endast om ditt medlemskapskonto inte är aktiverat. Om du väljer att avbryta din utbildning.

Vid återtagande av anmälan till en distans kurs inom 14 dagar efter anmälan, där du inte aktiverat ditt medlemskonto, har du rätt till att återfå hela den avgift du erlagt, förutom anmälningsavgift på 1095 kr och eventuella administrativa kostnader.

För mer information angående detta är man välkommen att kontakta oss.

Ångerrätt & undantag av ångerrätt

UNDANTAG FRÅN ÅNGERRÄTTEN

[K2]11 § Ångerrätt gäller inte för avtal som 11. avser digitalt innehåll som levereras på något annat sätt än på ett fysiskt medium, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till leverans på detta sätt och gått med på att det inte finns någon ångerrätt.

ÅNGERFRISTEN

[S3]I fråga om avtal om leverans av vatten, gas eller el, när försäljningen inte sker i en begränsad volym eller en fastställd kvantitet, och i fråga om avtal om leverans av fjärrvärme, börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås. Detsamma gäller i fråga om avtal om digitalt innehåll som levereras på något annat sätt än på ett fysiskt medium.

[S4]Ångerfristen enligt första–tredje styckena börjar aldrig löpa förrän konsumenten har fått information om ångerrätten enligt 2 § första stycket 9 på det sätt som anges i 3 § eller 5 § första stycket. Rätten att ångra sig upphör dock senast ett år efter det att ångerfristen skulle ha löpt ut om information hade getts på föreskrivet sätt. Lag (2014:14).

Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr.

VARUMÄRKESSKYDDAT MATERIAL

Allt material på glossgodsacademy.com är varumärkesskyddat och enbart till att brukas av dig som köpare av våra kurser och utbildningar. Med material menas bland annat utbildning/kursmaterial i form av utbildningshäfte, nedladdningsbara PDF:er, videomaterial, ljudfiler, bilder, presentationer och texter.

Genom att godkänna våra köpvillkor godkänner du även att du (eller någon annan) inte kommer att kopiera hela eller delar av materialet från glossgodsacademy.com, och heller inte dela det vidare online eller i fysisk form.

Otillåten användning eller spridning av material såsom programinnehåll, logotyp från Webbplatsen kan utgöra brott mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar och/eller andra lagar och leda till såväl civil- som straffrättsliga påföljder. Uppstår något av följande så kommer straffrättsliga åtgärder vidtas.

VILLKOR FÖR MAKEUP KIT

När vi mottagit din betalning kommer vi att skicka det makeupkit som ingår i din valda utbildning. Efter mottagandet av ditt kit ber vi dig att noga kontrollera att innehållet är helt, och om du upptäcker något fel ber vi dig att kontakta oss inom 30 dagar efter mottagande av ditt kit.

ÅNGERRÄTT

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. Ångerfristen börjar löpa från och med den dagen du tog emot varan. Se nedan, gällande särskilda villkor och undantag för onlinekurser gällande ångerfristen.

ÅNGERRÄTT GÄLLER INTE

I och med att våra distans varor/tjänster levereras digitalt gäller inte den vanliga ångerrätten på 14 dagar. Undantaget gäller en förseglad ljud/bildupptagning alternativt ett förseglat datorprogram såsom onlineprogram. När förseglingen har brutits av konsumenten gäller inte ångerrätten, vilket sker när medlemskontot aktiveras. Ångerrätten för glossgodsacademys onlinekurser gäller alltså endast om ditt medlemskapskonto inte är aktiverat.

ÅNGERRÄTT GÄLLER INTE

Du som konsument har alltid rätt att reklamera ett ursprungligt fel på varan upp till 3 år från köpdatumet. Ett ursprungligt fel är ett fabrikationsfel eller annat fel som varan hade innan du som konsument fick varan. Du är skyldig att hålla varan i samma skick som då mottog den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. I och med att tillgång till våra varor sker vid aktiverandet av ditt medlemskonto (kallat distansportal) på vår portal, försvinner ångerrätten i och med denna aktivering, oavsett om du aktiverat materialet eller inte.

PRIVAT POLICY

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt GDPR rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post hello@glossgodsacademy.com